Universele naamcreatiemethode

Alle merknamen (en namen in het algemeen) worden bedacht volgens één universele methode, die we hieronder beschrijven.

1 Selecteren van basismateriaal

Het basismateriaal voor merknamen bestaat uit woorden, frases, klanken, klankcombinaties, morfemen, fonestemen, letters, cijfers en andere tekens. Je kunt ze op laten borrelen uit je geheugen of opzoeken in een boek of database.

2 Combineren

Merknamen zijn vaak combinaties van elementen basismateriaal. Rolls-Royce is bijvoorbeeld een combinatie van de namen Rolls en Royce en een koppelteken.

3 Bewerken

Vaak ook wordt het basismateriaal, of combinaties daarvan bewerkt, bijvoorbeeld door het te verkorten of klanken te veranderen. De historische naam Sappho is bijvoorbeeld bewerkt tot Sapph en van het woord markt is de merknaam Marqt gemaakt.

4 Vertalen

Dit zou je ook bij (1) kunnen indelen…

5 Beoordelen

Zowel het basismateriaal, de tussenstappen en kandidaatnamen worden beoordeeld op gewenste klanken, duidelijkheid, beschikbaarheid, etc.

6 Herhaling van stappen

De voorgaande stappen worden gecombineerd en herhaald.

Waarde van de universele naamcreatiemethode

De UNCM is geen praktische methode, maar vooral een analyse. hij laat zien dat naamcreatie altijd uit het doorlopen van een aantal stappen bestaat en dat die stappen herhaald kunnen worden.

Voorbeeld: Asics

De bedenkers van deze naam hebben zich volgens de overlevering gebaseerd op het Seneca-citaat Mens sana in corpore sane (een gezonde geest in een gezond lichaam). Je kunt je voorstellen dat deze op komt borrelen (stap 1, selectie) wanneer je nadenkt over een sportmerknaam. Het citaat is te lang om als merknaam te dienen (stap 5, beoordelen) en het citaat werd daarom afgekort (3, bewerken) tot de letterafkorting MSICS. Ook dit werd niet goed bevonden (5), maar het leidde tot de selectie (1) van het erop lijkende ASICS. Deze werd vervolgens als backroniem (1) verklaard als Anima sana in corpore sane (een gezonde ziel in een gezond lichaam). Tot slot werd dit als een mooie naam beoordeeld, mogelijk omdat het ook te zien als een combinatie van ace en basics.